Med rätt politik går det att vända utvecklingen och få bukt med alla de allvarliga problem som drabbat vårt land. Många av de skador på det svenska samhället som den destruktiva vänsterliberala politiken lett till kommer att ta mycket lång tid att reparera. Samtidigt är det vår övertygelse att vi kan vända utvecklingen. Också i Svenska kyrkan.

Värna den lutherska läran

Kyrkan ska vara öppen i mötet med främlingar men alltid utgå från klassisk kristen tro och inte tillfälliga politiska trender.

Starkt församlingsarbete

Församlingarna ska vara en diakonal kraft för de som lider nöd, alltifrån fattigpensionärer till kvinnor i hedersförtryck.

Skydda kulturarvet

Vi måste bättre ta hand om gamla kyrkomiljöer, kyrkoskatter och klenoder som alltmer angrips och plundras.

Sammanhållande kraft

Kyrkan ska stå stadigt i rollen som den sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare den är.

Kyrkoval